Bayram Kanca

gallery/small-2630-10793457

Mersin Üniversitesi Merkezi Kafeterya’daki Yiyecek İçecek Hizmetlerinin Öğrenciler Tarafından Algılanan Kalite, Memnuniyet Ve Algılanan Risk Açısından Değerlendirilmesi

Turizmin Gelişiminin Önündeki Terör Engeli: “Çözüm Süreci”nin Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Turizm Sektörüne Etkisinin Değerlendirilmesi

Türkiye’nin Diaspora Turizmi Potansiyeline İlişkin Bir Değerlendirme

Engelli Turizmine İlişkin Yasal Düzenlemeler: Türkiye ile Avrupa Birliği Mevzuatlarının Karşılaştırılması

Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerine İlişkin Yapılmış Araştırmaların Analizi

YAYINLAR

Yeni Bir Turistik Ürün Olarak Düğün Turizmi: Alanyazın İncelemesi